Xin chào! hãy: [ Đăng ký | Đăng nhậpRSS Feed  | 

THỦ TỤC TÁCH THỬA, HỢP THỬA NHÀ ĐẤT QUẬN 12

| Pháp Lý | 19/10/2016

Thủ tục mua bán nhà đất, sang tên sổ đỏ nhà đất

THỦ TỤC TÁCH THỬA QUẬN 12

THỦ TỤC HỢP THỬA QUẬN 12

 

Tên thủ tục: Xin tách thửa, hợp thửa nhà, đất
Cơ quan thực hiện: Phòng TN_MT
Cơ sở pháp lý:
Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
– Mua hồ sơ quầy số 9 hoặc theo mẫu
– Nộp quầy số 7
– Lấy biên nhận
Thành phần số lượng hồ sơ:
+ Bản vẽ vị trí đất theo nền bản đồ 2004-2005 (1 bản chính)
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
++ Chứng minh nhân dân & Hộ khẩu.
+ Giấy xác nhận tài sản riêng.(1 bản chính)
Thời gian giải quyết:
30 ngày làm việc (không tính ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tựơng thực hiện:
Cá nhân, Hộ gia đình
Kết quả:
Tổ Tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng UBND quận 12 – Số 1 Lê Thị Riêng phường Thới An, quận 12.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Lệ phí:
   15.000 đồng (đối với đất)
Hồ sơ đính kèm: don-xin-tach-hop-thua-dat

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Mẫu số 17/ĐK
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT

 

Kính gửi: ……………………………………………………

………………………………………………….

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

……..Giờ……..phút,ngày………/………/…………

Quyển số……………, Số thứ tự…………………..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)

 

1. Người sử dụng đất:

1.1- Họ tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa)……………………………………………………………………………….

– Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………

Sinh năm:……………… CMND số:……………… Cấp ngày:………………. Tại………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………

– và vợ (chồng) là Ông (Bà): ………………………………………………………………………………

Sinh năm:……………… CMND số:……………… Cấp ngày:………………. Tại………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề tách thành…………….thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số:…………………………………………….; b) Tờ bản đồ số:…………………………………………………….;

c) Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………………………………………………………

d) Số phát hành Giấy chứng nhận:……………………………….……………….……………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:…………………….……….., ngày cấp…..…/…..…/……..……

 

2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành

Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận
 

 

 

 

3. Lý do tách, hợp thửa đất:……………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                                        ……………………, ngày………tháng……năm……..

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

II. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

     

Ngày……tháng…….năm……..                                     Ngày……tháng…….năm……..

Người thẩm tra                             Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                             (Ký tên, đóng dấu)  

                                                                                                         

 

Hướng dẫn viết đơn

– Đơn này dùng trong các trường hợp người sử dụng đất xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc xin hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;

Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất;

– Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất”; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

 

BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT VỀ CÁC THỦ TỤC KHÁC:

Thân ái!

VĂN PHÒNG NHÀ ĐẤT TODAY

Related Posts

No Tags

  

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Quận 12

Tìm Kiếm Theo Chủ Đề