Xin chào! hãy: [ Đăng ký | Đăng nhậpRSS Feed  | 

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình Quận 12 cấp mới

| Pháp Lý | 19/10/2016

Giới thiệu văn phòng nhà bán TODAY

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH QUẬN 12

Tên thủ tục: Đăng ký kinh doanh (cấp mới)
Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế
Cơ sở pháp lý:
Quyết địnhsố: 175/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành
Trình tự thực hiện:
– Mua hồ sơ (quầy số 9)
– Điền theo mẫu hướng dẫn
– Nộp lại quầy số 6
– Lấy biên nhận
Cách thức thực hiện:
Thành phần số lượng hồ sơ:
– 01 bộ hồ sơ theo mẫu
– Chứng minh nhân dân (photo) (bản chính để đối chiếu) hoặc bản chứng thực)
– Hợp đồng thuê nhà
Thời gian giải quyết:
05 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ và ngày lễ)
Đối tựơng thực hiện:
– Hô gia đình, cá nhân.
Kết quả:
Tổ TN&TKQ- Văn phòng UBND quận, Số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Lệ phí:
30.000đồng/Hồ sơ
Hồ sơ đính kèm: giay-de-nghi-dang-ky-ho-kinh-doanh

THAM KHẢO MẪU ĐƠN XIN CẤP MẪU ĐĂNG KÝ KINH DOANH

PHỤ LỤC I-6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…., ngày … tháng … năm………

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………..…………….. Giới tính: ……………………………….

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../……/…….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ……………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………………………………………………..

Email: ………………………………………. Website: …………………………………………………………….

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

  1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………
  2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ……………………………………………………………

Email: …………………………………………… Website: ………………………………………………………

  1. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………..
  2. Vốn kinh doanh:

Tổng số(bằng số; VNĐ): ……………………………………………………………………………………………………….

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

– Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………
– ………………
– ……………….
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT VỀ CÁC THỦ TỤC KHÁC:

Thân ái!

VĂN PHÒNG NHÀ ĐẤT TODAY

Related Posts

No Tags

  

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Quận 12

Tìm Kiếm Theo Chủ Đề