Xin chào! hãy: [ Đăng ký | Đăng nhậpRSS Feed  | 

Thủ Tục Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Ở

| Pháp Lý | 19/10/2016

Giới thiệu văn phòng nhà bán TODAY

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở QUẬN 12

Tên thủ tục: Xin chuyển mục đích sử dụng đất ở
Cơ quan thực hiện: Phòng TN_MT
Cơ sở pháp lý:
Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
– Mua hồ sơ quầy số 9
– Xác nhận phường nơi có đất
– Nộp quầy số 3
– Lấy biên nhận
Thành phần số lượng hồ sơ:
+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích đất (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi có tọa lạc đất.
+ Giấy chứng quyền sử đất (1 bản chính)
+ Bản vẽ vị trí đất theo nền bản đồ 2004-2005 (5 bản chính)
+ Chứng minh nhân dân & Hộ khẩu.
+ Giấy xác nhận tài sản riêng.(1 bản chính)
Thời gian giải quyết:
20 ngày làm việc (không tính ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tựơng thực hiện:
Cá nhân, Hộ gia đình
Kết quả:
Tổ Tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng UBND quận 12 – Số 1 Lê Thị Riêng phường Thới An, quận 12.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Lệ phí:
15.000 đồng (đối với đất)
Hồ sơ đính kèm:  don-de-nghi-dang-ky-bien-dong-ve-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 03/ĐK-GCN
     
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày..… / ..… / ….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: UBND ……………………………………………………………….
I.                    PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT      

  (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất:

1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………

       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….…………….……;  2.2. Số phát hành GCN:……………………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN ….… / ……. / ……… …….;

3. Nội dung biến động:
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

..……………………………………………………….;

..……………………………………………………….;

..……………………………………………………….;

..……………………………………………………….;

..……………………………………………………….;

..……………………………………………………….;

..……………………………………………………….;

..……………………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

………………………………………….….…………;

………………………………………….….…………;

………………………………………….….…………;

………………………………………….….…………;

………………………………………….….…………;

………………………………………….….…………;

………………………………………….….…………;

………………………………………….….…………;

4. Lý do biến động:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận đã cấp;

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                           ……………, ngày …. / /……

                                             Người viết đơn

                                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT
 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

 

Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

BẠN CÓ THỂ CHƯA BIẾT VỀ CÁC THỦ TỤC KHÁC:

Thân ái!

VĂN PHÒNG NHÀ ĐẤT TODAY

Related Posts

No Tags

  

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Quận 12

Tìm Kiếm Theo Chủ Đề